प्रकाशने

नारंगी पुस्तक

'कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न' ही एक राष्ट्रव्यापी मोहीम आहे जे लोकांना कामावर असताना सुरक्षित आणि योग्य खाण्यास मदत करते.

गुलाबी पुस्तक

‘ गुलाबी पुस्तक : घरातील सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्नासाठी तुमचे मार्गदर्शक’.

पिवळे पुस्तक

‘पिवळे पुस्तक’ एक संवादात्मक आणि स्पष्टीकरणात्मक, समजण्यास सोपे मार्गदर्शक आहे जे पालक, शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाचे साधन बनते.

जलद चाचणी (डार्ट) द्वारे भेसळ शोधा

जलद चाचणी भेसळ शोधा (डार्ट) पुस्तिका हे अन्न भेसळ शोधण्यासाठी सामान्य द्रुत चाचण्यांचे संकलन आहे